Brukervilkår

1. Generelt

Arbeidslyst er en tjeneste for hjemlevering av lunsj og mat til privatpersoner og bedrifter. Det er ingen oppstartsavgift eller bindingstid.

2. Partene

Selger er: TINE SA, org.nr. 947 842 638 MVA, postboks 25, 0051 Oslo, og blir i det følgende benevnt «TINE», «Arbeidslyst», «selger», «vi», «oss», «vår» eller «vårt».

 

Vårt telefonnummer er 03080 (fra utlandet: +47 75 66 30 80). For kundeservice kan du kontakte oss på tlf. 94 86 73 72 alle hverdager mellom klokken 08:00 og 16:00, eller via e-post hei@tinearbeidslyst.no
 

Kunde er: Den bedrift eller privatperson som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kunde», «du», «deg», «din», eller «ditt».

3. Bestilling

Din bestilling er bindende når bestilling er registrert på vår server. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen og kontroller at innholdet er i overensstemmelse med ønsket bestilling.

 

3.1 Arbeidslyst Bedriftslevering

Siste frist for bestilling er fredag kl. 11:00 uken i forveien av første levering.

3.2 Arbeidslyst Hjemlevering

Tidligste levering er 2 virkedager fra mottatt bestilling.

4. Endring og avbestilling

4.1 Arbeidslyst Bedriftslevering

Bestillingen er løpende. Du kan når som helst endre eller avslutte den løpende bestillingen. Dersom du ønsker å gjøre endringer i bestillingen må dette gjøres innen fredag kl. 11:00, uken i forveien av levering. For avslutning av den løpende bestillingen gjelder samme regler som for endring i bestilling, fredag innen kl. 11:00.

 

Ettersom produktene våre er knyttet til mat som forringes eller går ut på dato, kan du etter endringsfristen ikke avbestille. Du har heller ikke angrerett på produkter og tjenester som ikke er avbestilt innen denne fristen.

 

4.2 Arbeidslyst Hjemlevering

Det er ikke mulig å endre eller avbestille en bestilling etter at kjøpet er fullført og registrert på vår server.

 

5. Pris og betaling

5.1 Arbeidslyst Bedriftslevering

Alle priser er ekskludert merverdiavgift. Totalpris pr. person vil fremkomme i ordrebekreftelsen. Endringer i pris kan forekomme, men du som kunde vil bli tydelig opplyst om dette i rimelig tid i forkant.

Betaling skjer kostnadsfritt ved faktura. Betaling skjer månedlig og faktureres etterskuddsvis ved månedsskifte.

Arbeidslyst forbeholder seg retten til å si opp avtaler som følge av utestående betaling.

5.2 Arbeidslyst Hjemlevering

Alle priser er inkludert merverdiavgift. Den totale kjøpesummen inkluderer alle kostander forbundet med kjøpet, inkludert pakking, frakt og utlevering.

 

Betaling utføres med kredittkort via våre nettsider. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsler, bli sendt til inkasso.

 

6. Levering og forsinkelse

6.1 Arbeidslyst Bedriftslevering

Levering skjer tre dager i uken, i henhold til avtalte leveringsdager. Med mindre annet er avtalt, vil varene bli satt helt inn i deres kjøleskap ved levering. Levering skjer innen kl. 11:30, med mindre annet er avtalt. Skulle det oppstå uforutsette hendelser som ekstremt utfordrende værforhold, trafikkaos, o.l., må forsinkelser påregnes.

6.2 Arbeidslyst Hjemlevering

Levering skjer til den adresse du har oppgitt i din bestilling i henhold til avtalt leveringsdag og –tidsrom, og minimum 2 virkedager fra bestillingen er mottatt. Med mindre annet er avtalt, vil varene bli plassert på din dørterskel.

6.3 Generelt

Vi har ansvar for produktene inntil du som mottaker overtar disse, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

 

Vi samarbeider med et eksternt leveringsbyrå for frakt av våre varer. Dersom det er en feil på din leveranse bes du derfor ta kontakt med oss på e-post eller via telefon for raskt svar.

 

Dersom levering av varene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette. Ved forsinkelse på mer enn 2 timer står du fritt til å heve kjøpet eller akseptere nytt leveringstidspunkt, gitt at forsinkelsen ikke skyldes:

  • forhold utenfor TINEs kontroll

  • force majeure-begivenheter (streik, brann, o.l.)

 

7. Mangler 

Etter at du har mottatt din bestilling, bør du så snart som mulig undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transport, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

 

Produktene har en mangel dersom den ikke er i samsvar med opplysningene TINE har gitt om produktet. Ved mangel skal kjøpesummen tilbakebetales, forutsatt at kunden sender krav om dette innen rimelig tid.

 

8. Bestillinger som ikke kunne leveres

Arbeidslyst tar ikke ansvar for forringet eller redusert kvalitet på varer som ikke blir tatt imot til det opprinnelig bestilte leveringstidspunktet.

 

Dersom du ikke befinner deg på din oppgitte leveringsadresse innenfor avtalt tidsrom for levering, vil vi forsøke å ringe deg opp på ditt oppgitte telefonnummer for å avklare hva vi skal gjøre videre. Du vil få mulighet til å få varene hensatt på egen risiko eller kansellere ordren. Ved kansellering vil det tilkomme et returgebyr for å dekke våre utgifter knyttet til retur og tap som følge av usalgbare varer.

 

Dersom vi ikke får tak i deg vil varene bli hensatt på din risiko.

 

9. Produkttilbud

Vårt produkttilbud vil til enhver tid fremkomme av våre nettsider.

 

9.1 Arbeidslyst Bedriftslevering

Endringer i menyer og produktutvalg kan forekomme, men da vil du som kunde bli tydelig opplyst om dette i rimelig tid i forkant.

 

Som en del av tjenesten, og inkludert i prisen, vil dere få installert et kjøleskap til oppbevaring av mellommåltider hos dere. Dersom dere ønsker/har behov for ytterlige kjølefasiliteter har dere mulighet til å leie dette av TINE.

 

9.2 Arbeidslyst Hjemlevering

Endringer i lunsjmenyer samt produktutvalg for våre mellommåltids- og matvarepakker kan forekomme, men da vil du som kunde bli tydelig informert om dette i rimelig tid i forkant.

 

10. Tilpasning av maten

Lunsjretter kan leveres med følgende tilpasninger, hvis ønskelig:

  • Glutenfri

  • Laktosefri

  • Uten nøtter

  • Vegetar
     

Tilpasningene oppgis av deg som kunde ved bestilling. Du som kunde er selv ansvarlig for å oppgi korrekt informasjon om tilpasninger.

 

Varene vil være merket etter gjeldende regelverk. Det er kundens og mottakers ansvar å kontrollere innholdet ut fra særskilte behov.

11. Registrering og bruk av personopplysninger

11.1 Arbeidslyst Bedriftslevering

For å oppfylle avtalen mellom deg som kjøper og TINE, er vi avhengig av å behandle opplysninger om din bedrift og deg som bestiller på vegne din bedrift. Dette omfatter opplysninger som firmanavn, adresse, e-post, kontaktperson, telefonnummer og liknende opplysninger.

Du kan endre dine bedrifts- og personopplysninger via ved å ta kontakt med oss på e-post  hei@tinearbeidslyst.no eller tlf. 948 67 372.

11.2 Arbeidslyst Hjemlevering

For å oppfylle avtalen mellom deg som kjøper og TINE, er vi avhengig av å behandle opplysninger om deg som privatperson. Dette omfatter opplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnummer og liknende opplysninger.

 

Du kan endre dine personopplysninger via din profil på våre nettsider, eller ved å ta kontakt med oss på e-post: hei@tinearbeidslyst.no eller tlf. 948 67 372.

  • LinkedIn
  • Facebook
Meld deg på nyhetsbrevet og få 10% rabatt
på neste bestilling

Kontakt oss

Send e-post til

hei@tinearbeidslyst.no

Ring 948 67 372

Hverdager kl. 8-16

2020 Arbeidslyst   |   Et konsept fra TINE   |   Brukervilkår   |   Personvernerklæring   |   

google-site-verification: google49eba4ac171f932c.html